Strona Maćka Frońskiego

O mnie

Urodziłem się 25 listopada 1973 roku w Gliwicach, jestem żonaty i dzieciaty, mieszkam w Bielsku-Białej, i choć z wykształcenia i zawodu jestem prawnikiem (UJ), to jednak z powołania jestem poetą i tłumaczem poezji i piosenek. Jako poeta zadebiutowałem w 1994 roku i jestem autorem trzech tomików wierszy: „Rozpoznania bojem” (2006), „Poezji spokoju moralnego” (2008) i „Efektu zimnej wody” (2016). Publikowałem w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, a także w czasopismach literackich (m. in. w Odrze, Lampie, Literaturze na Świecie, w Litieraturnoj Gazietie, w brukselskim Journal des Poètes, w zagrzebskiej Poeziji i w odeskim Jużnom Sijanii), w 2016 roku zostałem wyróżniony w III Konkursie na Pieśń Dziadowską Nową.

Moje utwory tłumaczono na rosyjski, francuski, czeski i chorwacki, z kolei moje przekłady z włoskiego i rosyjskiego znalazły się w antologii trzynastowiecznej poezji włoskiej „Przed Petrarką” pod redakcją Moniki Woźniak i książce „Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście...” pod redakcją Iwony Anny Ndiaye i Grzegorza Ojcewicza, moje przekłady wierszy Michela Houellebecqa weszły do zbioru „Niepogodzony. Antologia osobista 1991-2013”, a moje przekłady poezji angielskiej złożyły się w książkę „Przekłady z poetów języka angielskiego 1500-1950”.

Piosenki do słów moich wierszy weszły do repertuaru Michała Łangowskiego i Michała Łanuszki. Poza tym jestem członkiem redakcji Pisma Folkowego, za jeden z artykułów zostałem nagrodzony w Konkursie Polskich Krytyków Muzycznych KROPKA 2014. Byłem też gościem Międzynarodowego Festiwalu Literatury „Apostrof” w 2018 roku, trzy lata wcześniej, w 2015 roku, moja praca była prezentowana w Médiathèque Voyelles w Charleville-Mézières we Francji, w 2017 roku w Muzeum Gutenberga w Moguncji, a na przełomie lat 2021 i 2022 w Muzeum Champolliona w Figeac.