Strona Maćka Frońskiego

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA


    • Przed Petrarką. Antologia trzynastowiecznej poezji włoskiej. Opracowanie Monika Woźniak, tłumaczenie Maciej Froński, Jadwiga Miszalska, Monika Woźniak, konsultacja językowa i merytoryczna Jadwiga Miszalska, Collegium Columbinum, Kraków, 2005.
    • Rozpoznanie bojem, wydawnictwo Mamiko, Nowa Ruda 2006.
    • Poezja spokoju moralnego, wydawnictwo Kolory, Kraków 2008.
    • Iwan Bunin. Wciąż smutno wierzę w swoje szczęście... red. Iwona Anna Ndiaye i Grzegorz Ojcewicz, wyd. Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, Olsztyn 2013.
    • Efekt zimnej wody, K.I.T. Stowarzyszenie Żywych Poetów, Brzeg 2016.
    • Michel Houellebecq, Niepogodzony. Antologia osobista 1991-2013, wyd. WAB, Warszawa 2021, przełożyli Szymon Żuchowski i Maciej Froński.
    • Przekłady z poetów języka angielskiego 1500-1950, wyd. Fundacja Duży Format, Warszawa 2021.